سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کاربا رنگ وروغن


   


 


 


کار با رنگ وروغن


    


کاربارنگ وروغن


      


 


کار با رنگ و روغن


        


کار با رنگ وروغن


      


کاربارنگ وروغن


         


 


کاربارنگ وروغن


 


     


 


 


کار با آبرنگ


     


 


کارباآبرنگ


 


        


کار با آبرنگ


    


 


کار با آبرنگ


    


 


کاربا آبرنگ


   


کار با آبرنگ


     


 
تاریخ : چهارشنبه 89/3/5 | 1:49 عصر | نویسنده : سید | نظر

      


 


 


 


 


پایان بغض سرکش من ابتدای تو ست.


 


شبهای من هیشه پر از قصه ها ی تو ست


 


چه می جویم بگو با من، بگو از تو چه می خواهم


 


منی که رو به پایانم از تو نمی کاهم


 


برای با تو بودن ها شروعم رنگ غم دارد


 


 شب تاریک وسرد من فقط روی تو کم دارد


 


به بالین منهم سر را سراغت از چه کس گیرم


 


به بستر از غمت میدانم شبی دوراز تو میمیرم


 


 


 


 
تاریخ : چهارشنبه 89/3/5 | 1:49 عصر | نویسنده : سید | نظر

 کار با آب رنگ


 


 


کار با آب رنگ


  


 


کار با آب رنگ 


کار با آب رنگ 


کار با آب رنگ


 


 


کار با سیاه قلم


 


 


کار با سیاه قلم


 


 


کاربا سیاه قلم


 
تاریخ : چهارشنبه 89/3/5 | 1:49 عصر | نویسنده : سید | نظر


  • بامبی
  • ساکن
  • راه بلاگ
  • روزمره